Keretapi Tanah Melayu

Now showing images tagged: "Keretapi Tanah Melayu"

Malayan Railways Limited (Keretapi Tanah Melayu Berhad - KTM) Headquarters building. Kuala Lumpur, Malaysia. 2005 September 20.